Το Σωματείο μας ανακοινώνει ότι μετά από την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα την 17/07/2013, προέκυψε νέο Δ.Σ. και το οποίο αφού συνήλθε σε σώμα, έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ : ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΙΡΕΚΑΣ
 

Νέος Πρόεδρος των Διόσκουρων είναι ο Λουκάς Καραγιαννάκης, ένας εκ των ιδρυτών της ομάδος, ο οποίος εξελέγει παμψηφεί.