ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

PRESIDENT ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Nationality
gre Ελλάδα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λουκάς Καραγιαννάκης
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Θεοδώρα Γκαντσίδου
ΤΑΜΙΑΣ: Κων/νος Αγορίτσας
ΜΕΛΟΣ: Λιάκος Βαγγέλης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ: Γκοβεδάρος Ιωάννης
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Λιάκος Βαγγέλης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ: Γεώργιος Μαλιόγκας


Το αθλητικό Σωματείο Διόσκουροι Κοζάνης είναι αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο εγγεγραμμένο στο αθλητικό μητρώο της ΓΓΑ.

Τα αθλητικά σωματεία που έχουν συσταθεί νόμιμα και είναι αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μπορούν να δεχτούν δωρεές από φυσικά η νομικά πρόσωπα εφόσον τα ποσά των δωρεών προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τμημάτων και για την εξυπηρέτηση των αθλητικών τους σκοπών.

Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται στην απόφαση της επόμενης παραγράφου, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.

Οι Διόσκουροι Κοζάνης έχουν συγκεκριμένα έσοδα που προέρχονται κυρίως από τις συνδρομές των μελών- αθλητών του. Η όποια προσφορά-δωρεά ανεξάρτητου ποσού συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη των αναγκών μας για τη διατήρηση των τμημάτων μας και των εξόδων των εγκαταστάσεων μας.

Δωρεές μπορούν να γίνονται μέσω των τραπεζικών μας λογαριασμών:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  GR1001103770000037701557482

EUROBANK GR7702602390000780101128263