Επικοινωνία

Πληροφορίες για εγγραφές:

  •  Γιάννης Γκοβεδάρος 6936534778 (Υπεύθυνος Τμημάτων Υποδομής και Αναπτυξιακού).
  • Σιακαβάρας Δημήτρης 6936102617.