Μια σημαντική περιβαλλοντική δράση για τους Διόσκουρους Κοζάνης.

Οι Διόσκουροι Κοζάνης σε συνεργασία με την ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. εντάχθηκαν στο ευρωπαϊκό έργο LIFETERRA, στόχος του οποίου είναι η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων σε θέματα περιβάλλοντος. Οι μικροί αθλητές μας αλλά και μεγάλοι εθελοντές από την ομάδα των Διόσκουρων Κοζάνης συμμετείχαν στην δεντροφύτευση και είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα δέντρα στο οικοσύστημα, τις ορθές πρακτικές φύτευσης και συντήρησής τους, ενώ υιοθέτησαν και ένα δέντρο, που αναλαμβάνουν να το φροντίζουν.

 Η εκπαίδευση είναι η πολυτιμότερη επένδυσή για το μέλλον και θεωρούμε καθοριστική την συμμετοχή των νεαρών αθλητών που αναλαμβάνουν την περιβαλλοντική ευθύνη.

Το Life Terra βασίζεται στη γνώση ότι η δενδροφύτευση θεωρείται ως η πιο οικονομική λύση με βάση τη φύση για τη δέσμευση άνθρακα. Η φύτευση δέντρων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της καταστροφής που προκαλεί (κύματα καύσωνα, ξηρασία, απώλεια δασών, ερημοποίηση, διάβρωση, πλημμύρες), επιδιώκοντας να φέρει κοντά τους ανθρώπους για να φυτέψουν 500 εκατομμύρια δέντρα στην Ευρώπη, αξιοποιώντας και παρακολουθώντας τον μηχανισμό δέσμευσης άνθρακα της φύσης και δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να αναλάβουν επείγουσα δράση κατά της κλιματικής κρίσης.

Το Life Terra είναι μια από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες δράσης για το κλίμα στην Ευρώπη. Συγκεντρώνει 15 έμπειρους οργανισμούς από 8 χώρες και διευθύνεται από το νεοσύστατο ίδρυμα Life Terra.